За SpeakOut

За SpeakOut

Иницијатива од млади за млади за подобрување на менталното здравје преку обезбедување на простор за анонимно искажување, давање и добивање младинска поддршка за справување со проблемите.

Иницијатива од млади за млади за подобрување на менталното здравје преку обезбедување на простор за анонимно искажување, давање и добивање младинска поддршка за справување со проблемите.

Иницијатива од млади за млади за подобрување на менталното здравје преку обезбедување на простор за анонимно искажување, давање и добивање младинска поддршка за справување со проблемите.

Форум дел

Users can freely and anonymously post, open discussions, seek advice and give advice on categories divided into categories.
Како можеш да помогнеш ?

Волонтерски дел

The user talks to a volunteer on a specific topic / problem anonymously. The principle of such conversation is youth support but not therapy or deeper problem solving, to protect the user from unwanted situations.
Пријави се како волонтер

Почеток


Тимот се формираше пред една година ( 2018 ), на работилница за 3-Д моделирање и печатење која траеше 3 дена. По работилницата се пријавивме на #GENU ( Generation Unlimited ) предизвик организиран од Уницеф на тема ,,Проблемот со врсничкото насилство", каде што победивме на национално ниво и успеавме да се квалификувавме на глобално.

Како стигнавме до тоа ?

По долги наши дискусии и споделување на лични искуства сфативме дека на младите им треба простор каде што ќе можат да споделат искуства,мислења и ставови кои не можат на личности што ги знаат поради било какви причини. Со анонимноста веруваме дека целиот фокус ќе падне на проблемот а не на кој го искусува истото, колку години е и слично. Во периодот на првата работилница на Generation Unlimitet спроведовме анкета, која можете да ја видите подолу, и според истата го продолживме развојот на апликацијата.

Почеток


Тимот се формираше пред една година ( 2018 ), на работилница за 3-Д моделирање и печатење која траеше 3 дена. По работилницата се пријавивме на #GENU ( Generation Unlimited ) предизвик организиран од Уницеф на тема ,,Проблемот со врсничкото насилство", каде што победивме на национално ниво и успеавме да се квалификувавме на глобално.

Како стигнавме до тоа ?

По долги наши дискусии и споделување на лични искуства сфативме дека на младите им треба простор каде што ќе можат да споделат искуства,мислења и ставови кои не можат на личности што ги знаат поради било какви причини. Со анонимноста веруваме дека целиот фокус ќе падне на проблемот а не на кој го искусува истото, колку години е и слично. Во периодот на првата работилница на Generation Unlimitet спроведовме анкета, која можете да ја видите подолу, и според истата го продолживме развојот на апликацијата.

Statistics

ИСПИТАНИЦИ

260

ЖРТВИ НА НАСИЛСТВО

41,2%

НЕ КАЖАЛЕ НИКОМУ

67,3%

причини

СРАМЕЖЛИВИ И ИНТРОВЕРТИ

НАДВОРЕШЕН ИЗГЛЕД

ЉУБОМОРА КОН НИВ

ДЕЛ ОД МАЛЦИНСТВО

ОСАМЕНОСТ

СРАМЕЖЛИВИ И ИНТРОВЕРТИ

НАДВОРЕШЕН ИЗГЛЕД

ЉУБОМОРА КОН НИВ

ДЕЛ ОД МАЛЦИНСТВО

ОСАМЕНОСТ

Апликациjата и нашата инициjатива

Главниот фокус на SpeakOut иницијативата во моментот е мобилната апликација која цели да им овозможи виртуелен простор на младите да го искажат своето мислење и проблеми, а и воедно да им даде простор да се зближат со своите врсници. Надвор од апликацијата во план се и други многубројни активности кои ги имаат истите цели како претходно наведените. Очекувајте настани за зближување на младите, дебати, работилници и волонтерска програма за средношколци.

Апликацијата и нашата иницијатива

Главниот фокус на SpeakOut иницијативата во моментот е мобилната апликација која цели да им овозможи виртуелен простор на младите да го искажат своето мислење и проблеми, а и воедно да им даде простор да се зближат со своите врсници. Надвор од апликацијата во план се и други многубројни активности кои ги имаат истите цели како претходно наведените. Очекувајте настани за зближување на младите, дебати, работилници и волонтерска програма за средношколци.

ПОБЕДНИЧКО ВИДЕО

ПОБЕДНИЧКО ВИДЕО

© 2019 Copyrights by SpeakOut. All rights reserved.