За SpeakOut

За SpeakOut

Иницијатива од млади за млади за подобрување на менталното здравје преку обезбедување на простор за анонимно искажување, давање и добивање младинска поддршка за справување со проблемите.

Иницијатива од млади за млади за подобрување на менталното здравје преку обезбедување на простор за анонимно искажување, давање и добивање младинска поддршка за справување со проблемите.

Иницијатива од млади за млади за подобрување на менталното здравје преку обезбедување на простор за анонимно искажување, давање и добивање младинска поддршка за справување со проблемите.

Форум дел​

Kорисниците можат слободно и анонимно да постираат, отвараат дискусии, бараат совети и дадат совети на теми поделени во категории.
Како можеш да помогнеш?

Волонтерски дел

Kорисникот анонимно разговара со волонтер на конкретна тема/проблем. Принципот на ваквиот разговор е младинска поддршка но не и терапија или навлегување подлабоко во проблемот, за да се заштити корисникот од непосакувани ситуации.
Пријави се како волонтер

КОНТЕНТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАБОТИЛНИЦАТА –> KAKO СМЕ СЕ ЗАПОЗНАЛЕ И ТУКА СЕ СКЛАПА СТАТИСТИКАТА

Почеток


Тимот се формираше пред една година ( 2018 ), на работилница за 3-Д моделирање и печатење која траеше 3 дена. По работилницата се пријавивме на #GENU ( Generation Unlimited ) предизвик организиран од Уницеф на тема ,,Проблемот со врсничкото насилство", каде што победивме на национално ниво и успеавме да се квалификувавме на глобално.

Како стигнавме до тоа ?

По долги наши дискусии и споделување на лични искуства сфативме дека на младите им треба простор каде што ќе можат да споделат искуства,мислења и ставови кои не можат на личности што ги знаат поради било какви причини. Со анонимноста веруваме дека целиот фокус ќе падне на проблемот а не на кој го искусува истото, колку години е и слично. Во периодот на првата работилница на Generation Unlimitet спроведовме анкета, која можете да ја видите подолу, и според истата го продолживме развојот на апликацијата.

КОНТЕНТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАБОТИЛНИЦАТА –> KAKO СМЕ СЕ ЗАПОЗНАЛЕ И ТУКА СЕ СКЛАПА СТАТИСТИКАТА

Почеток


Тимот се формираше пред една година ( 2018 ), на работилница за 3-Д моделирање и печатење која траеше 3 дена. По работилницата се пријавивме на #GENU ( Generation Unlimited ) предизвик организиран од Уницеф на тема ,,Проблемот со врсничкото насилство", каде што победивме на национално ниво и успеавме да се квалификувавме на глобално.

Како стигнавме до тоа ?

По долги наши дискусии и споделување на лични искуства сфативме дека на младите им треба простор каде што ќе можат да споделат искуства,мислења и ставови кои не можат на личности што ги знаат поради било какви причини. Со анонимноста веруваме дека целиот фокус ќе падне на проблемот а не на кој го искусува истото, колку години е и слично. Во периодот на првата работилница на Generation Unlimitet спроведовме анкета, која можете да ја видите подолу, и според истата го продолживме развојот на апликацијата.

СТАТИСТИКА

ИСПИТАНИЦИ

260

ЖРТВИ НА НАСИЛСТВО

41,2%

НЕ КАЖАЛЕ НИКОМУ

67,3%

причини

СРАМЕЖЛИВИ И ИНТРОВЕРТИ

НАДВОРЕШЕН ИЗГЛЕД

ЉУБОМОРА КОН НИВ

ДЕЛ ОД МАЛЦИНСТВО

ОСАМЕНОСТ

СРАМЕЖЛИВИ И ИНТРОВЕРТИ

НАДВОРЕШЕН ИЗГЛЕД

ЉУБОМОРА КОН НИВ

ДЕЛ ОД МАЛЦИНСТВО

ОСАМЕНОСТ

Апликациjата и нашата инициjатива

Главниот фокус на SpeakOut иницијативата во моментот е мобилната апликација која цели да им овозможи виртуелен простор на младите да го искажат своето мислење и проблеми, а и воедно да им даде простор да се зближат со своите врсници. Надвор од апликацијата во план се и други многубројни активности кои ги имаат истите цели како претходно наведените. Очекувајте настани за зближување на младите, дебати, работилници и волонтерска програма за средношколци.

Апликацијата и нашата иницијатива

Главниот фокус на SpeakOut иницијативата во моментот е мобилната апликација која цели да им овозможи виртуелен простор на младите да го искажат своето мислење и проблеми, а и воедно да им даде простор да се зближат со своите врсници. Надвор од апликацијата во план се и други многубројни активности кои ги имаат истите цели како претходно наведените. Очекувајте настани за зближување на младите, дебати, работилници и волонтерска програма за средношколци.

ПОБЕДНИЧКО ВИДЕО

ПОБЕДНИЧКО ВИДЕО

© 2019 Copyrights by SpeakOut. All rights reserved.