Аjде да зборуваме за Ментално Здравjе!

 Различните состојби на менталното здравје и проблемите со кои се соочуваме се за жал, сè уште табу тема, особено помеѓу младите. Додека симптомите на промени на нашето физичко здравје често се манифестираат на видлив начин, дали навистина знаеме како да ги детектираме промените на менталното здравје?  

 Во следните три блог-објави ние, тимот од млади кои ја развиваме SpeakOutApp, ќе ги споделиме нашите истражувања за тоа што е менталното здравје и ќе се обидеме да одговориме на прашањата: Што е ментално здравје? Зошто е важно и како треба да се грижиме за менталното здравје кое е клучен дел од целокупната човекова благосостојба? Кое е влијанието на моменталната состојба во светот како фактор врз нашето ментално здравје?  

 Бидете во тек и не ја пропуштајте можноста да ги прочитате и следните објави!  

 Што е ментално здравје?  

 Менталното здравје е поврзано со менталната и психолошката благосостојба на еден човек. Тоа може да влијае на нашиот секојдневен живот, љубовните, пријателските и семејните односи, на нашата работа па дури и на нашето физичко здравје. Во позитивната психологија за човекот менталното здравје подразбира способност на човекот како да го живее својот живот и да ужива во него и да направи одреден баланс помеѓу животните активности и напорите да постигне психолошка еластичност.

Подобрување на психолошката благосостојба и заштита на адолесцентите од неповолни искуства и фактори на ризик што можат да влијаат врз нивниот потенцијал да напредуваaт се клучни за нивната благосостојба за време на адолесценцијата и за нивното физичко и ментално здравје во зрелоста. Зголемениот број на физички, емотивни и социјални промени, вклучително и изложеност на сиромаштија, злоупотреба или насилство, можат да ги направат адолесцентите подложни на проблеми со менталното здравје.

Според Светската Здравствена Организаџија (WHO) на глобално ниво, депресијата е една од водечките причини за заболување и инвалидитет кај адолесцентите, а самоубиството е трета водечка причина за смрт кај деца од 15-19 години. Тие велат дека менталните здравствени состојби сочинуваат 16% од глобалниот товар на болести и повреди кај луѓе на возраст од 10-19 години. Половина од сите ментални здравствени состојби започнуваат на возраст од 14 години, но повеќето случаи се неоткриени и не се лекуваат.

Последиците од несогласувањето на состојбите со менталното здравје на адолесцентите се прошируваат на зрелоста, нарушување на физичкото и менталното здравје и ограничување на можностите за водење исполнетост на животот како возрасни.

Покрај овие факти, стигмата поврзана со менталното здравје сè уште постои, а во одреден дел од заединиците таа расте. Поради страв од предрасуди и морална осуда, младите не разговараат за своето ментално здравје доволно и голем дел од предизвиците со кои се соочуваат остануваат неадресирани.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

© 2019 Copyrights by SpeakOut. All rights reserved.