БЛОГ

Препораки за филмови

Ова се само неколку филмови за душа кои имаат за цел да остават на нас сами да ги интерпретираме и да се изгубиме во истите.

Read more »

Generation Unlimited – Глобални победници

ГЛОБАЛНИ ПОБЕДНИЦИ  Декември ќе го паметиме како месец кој беше исполнет со многу предизвици за нас. Додека се подготвувавме со полна пареа пред самото заминување

Read more »

© 2019 Copyrights by SpeakOut. All rights reserved.