БЛОГ

Како до нови пријателства?

Како до нови приjателства? ,,Секој нов пријател е нова авантура…почеток на создавање нови спомени” Патрик Линдзи Пријателите играат важна улога во животот на човекот, но

Препораки за филмови

Ова се само неколку филмови за душа кои имаат за цел да остават на нас сами да ги интерпретираме и да се изгубиме во истите.

Аjде да зборуваме за #МенталноЗдравjе

Аjде да зборуваме за Ментално Здравjе!  Различните состојби на менталното здравје и проблемите со кои се соочуваме се за жал, сè уште табу тема, особено

© 2019 Copyrights by SpeakOut. All rights reserved.