Членови на Тимот

Членови на Тимот

darioBlack

Дарио Стојанов

Девелопмент и дизајн
LogoMissing

Мила Митковска

Човечки ресурси
aksaBlack

Александра Поповска

Девелопмент и дизајн
LogoMissing

Данче Петрушевска

Маркетинг
LogoMissing

Амра Личина

Логистика и финансии
darioBlack

Дарио Стојанов

Девелопмент и дизајн

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

LogoMissing

Мила Митковска

Социјални мрежи

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

LogoMissing

Амра Личина

Девелопмент и дизајн

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

aksaBlack

Александра Поповска

Девелопмент и дизајн

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

LogoMissing

Данче Петрушевска

Односи со јавност

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

© 2019 Copyrights by SpeakOut. All rights reserved.